Tenisová sezóna 2017 zahájena!

Tenisový kurt za sokolovnou byl v rámci několika doprovolných brigád tenistů upraven a je připraven na letošní sezónu. 

Roční příspěvek pro tenisty členy T. J. Sokol Proskovice činí 1 000 Kč na rok, pro nečleny 1 500 Kč. 

Příspěvek je možno zaplatit v pondělí nebo ve čtvrtek mezi 17 - 19 hod Petrovi Populemu. Obdržíte klíček od sítě. 

Rezervace tenisového kurtu mimo pevně stanovené termíny se eviduje v sešitě ve skříňce za sokolovnou.

Tenisový kurt je možno si pronajmout také jednorázově za 100 Kč/hod.