Akce pro děti

Pravidelná cvičení dětí v sokolovně od září do června:

- cvičení žákyň pod vedením Veroniky Dostálové

- cvičení žáků od vedením Petra Šariny 

Cvičení předškolních dětí  pod vedením Jitky Švihelové.

Rozpis jednotlivých hodin najdete v záložce Týdenní rozvrh. Cena je 300 Kč za 15 lekcí.

Branný závod pro děti
Konal se 13.10.2018. Děti všech věkových kategorií běžely nejprve na čas po značené trase v lese s osmi kontrolními stanovišti, pak plnily různé úkoly.
 
Letní dětský tábor Rosička

Letní tábor pro děti ve věku 6 - 14 let se letos uskutečnil v termínu od 28. 7. do 11. 8. v Deštné u Jindřichova Hradce. 

Fotografie z tábora z předchozích let najdete ve fotogalerii.

 
Sokolská plavba po Vltavě

Děti mají možnost se účastnit celostátních akcí pořádaných Českou obcí sokolskou. Fotografie z akce najdete ve fotogalerii níže.

 

Dvoudenní výlety dětí pod vedením Veroniky Dostálové

Fotografie z akcí najdete ve fotogalerii níže.

 

Se Sokolem za kopečky - Kohútka 23. 5. 2015

Dobytí K1 28.-29. 11. 2015

Pochod bratra Vojáčka - Valašské Klobúky 7.- 8. 5. 2016

Sokolská plavba po Vltavě 2016

Branný závod pro děti 13.10.2018