Přihláška

Přihlášku si můžete stáhnout zde.

STÁHNOUT

Vyplněnou přihlášku a podepsaný souhlas se zpracovaním osobních údajů můžete odevzdat přímo cvičiteli na cvičení, na které chcete chodit.