Přihláška

Přihlášku si můžete stáhnout zde.

STÁHNOUT

Vyplněnou přihlášku a podepsaný souhlas se zpracovaním osobních údajů můžete odevzdat na sekretariátě ZŠ Proskovice nebo kterémukoliv zástupci nebo kontaktní osobě pro danou aktivitu.

na sekretariátě ZŠ Proskovice nebo kterémukoliv zástupci nebo kontaktní osobě pro danou aktivitu.

Více zde: https://www.sokol-proskovice.cz/dokumenty/
na sekretariátě ZŠ Proskovice nebo kterémukoliv zástupci nebo kontaktní osobě pro danou aktivitu.

Více zde: https://www.sokol-proskovice.cz/dokumenty/
na sekretariátě ZŠ Proskovice nebo kterémukoliv zástupci nebo kontaktní osobě pro danou aktivitu.

Více zde: https://www.sokol-proskovice.cz/dokumenty/
na sekretariátě ZŠ Proskovice nebo kterémukoliv zástupci nebo kontaktní osobě pro danou aktivitu.

Více zde: https://www.sokol-proskovice.cz/dokumenty/