Přihláška

Přihlášku do Tělovýchovné jednoty Proskovice prosím vyplňte online na stránkách České obce sokolské zde.

Není potřeba přihlášku jakkoliv tisknout nebo fotit a odevzdávat ji, stačí ji vyplnit na výše uvedeném webu.

na sekretariátě ZŠ Proskovice nebo kterémukoliv zástupci nebo kontaktní osobě pro danou aktivitu.

Více zde: https://www.sokol-proskovice.cz/dokumenty/
na sekretariátě ZŠ Proskovice nebo kterémukoliv zástupci nebo kontaktní osobě pro danou aktivitu.

Více zde: https://www.sokol-proskovice.cz/dokumenty/
na sekretariátě ZŠ Proskovice nebo kterémukoliv zástupci nebo kontaktní osobě pro danou aktivitu.

Více zde: https://www.sokol-proskovice.cz/dokumenty/
na sekretariátě ZŠ Proskovice nebo kterémukoliv zástupci nebo kontaktní osobě pro danou aktivitu.

Více zde: https://www.sokol-proskovice.cz/dokumenty/