Přihláška

Podpořte aktivity T.J. Sokol Ostrava-Proskovice svým členstvím. Vyplněnou přihlášku můžete odevzdat na sekretariátě ZŠ Proskovice nebo kterémukoliv zástupci nebo kontaktní osobě pro danou aktivitu.