Tělocvičná jednota Sokol Ostrava - Proskovice

Jednota je pobočným spolkem České obce sokolské. Všichni pracujeme jako dobrovolníci. Dlouhodobě se v naší obci věnujeme práci s dětmi, které se dle stanov snažíme vychovávat k čestnému jednání, k lásce ke svému rodnému kraji, k úctě k duchovnímu dědictví našeho národa. Snažíme se je získat pro zdravý životní styl, všestrannými aktivitami přispívat k jejich kondici, tělesné i psychické vyspělosti. K činnosti využíváme vlastní sokolovnu. 

Zajišťujeme pravidelné cvičební hodiny pro různé věkové kategorie od předškolních dětí až po seniory. 

Pravidelně hrajeme stolní tenis, tenis, volejbal a nohejbal. V tenise a stolním tenise se účastníme soutěží.

Pořádáme sportovně společenské akce pro své členy i pro veřejnost (turnaje v tenise, stolním tenise a badmintonu, míčový pětiboj, pěší a cyklistické výlety, plesy, taneční hodiny, orientační závody pro děti, sousedský bleší trh, výměnu kytek). Některé akce jsou zdokumentovány také na fotografiích nebo na videu.

V rámci TJ Sokol Proskovice působí ochotnické divadlo, které každoročně nastuduje nové představení. O letních prázdninách se koná za sokolovnou letní kino. Pořádáme také další akce jako např. Zelenou burzu a Bleší trh.

To všechno hlavně pro radost z pohybu a pro zábavu našich členů i všech obyvatel Proskovic i okolí.

 

Rádi vás uvidíme!

  • Jako rodiče, kteří chtějí své děti přivést k pohybu, k aktivnímu stylu života.
  • Jako účastníky akcí pořádaných pro veřejnost.
  • Jako pořadatele soukromých nebo veřejných akcí v sokolovně.
  • Jako nové členy jednoty.
  • Jako spolupracovníky, kteří nám chtějí pomoci s organizováním akcí, údržbou areálu sokolovny, s administrativou, nebo s financováním.

 

Podpořte výše uvedené aktivity svým členstvím nebo členstvím svých dětí. Vyplněnou přihlášku můžete odevzdat na sekretariátě ZŠ Proskovice nebo kterémukoliv zástupci TJ Sokol Ostrava-Proskovice.

 

Upozornění! Pro případ úrazu jsou pojištění jen členové České obce sokolské. Ostatní cvičí na vlastní nebezpečí.