Wi-Fi síť

Bezdrátová Wi-Fi síť (dále jen „Wi-Fi síť“)  T. J. Sokol Proskovice (dále jen „provozovatel“) je provozována pro připojení cvičitelů, cvičenců a dalších hostů sokolovny k veřejné komunikační síti Internet pro účely získávání informací o cvičení a cvičebních sestavách z webových stránek, sledování videí se sportovní tématikou, vyhledávání a přehrávání hudby doprovázející cvičení, a ke komunikaci přes sociální sítě či e-mail.
Připojením k Wi-Fi síti všichni uživatelé automaticky souhlasí s pravidly jejího používání, uvedených níže.

Název sítě (SSID): SokolovnaProskovice    Heslo: Sokol2023

V provozu bez omezení

Pravidla užívání Wi-Fi sítě

 1. Uživatelé jsou povinni se na Internetu chovat bezpečně, aby tak chránili své zařízení a soukromí před neoprávněným cizím zásahem.
 2. Provozovatel nezodpovídá za závazky a škody, jež by mohly z činnosti uživatelů používajících Wi-Fi síť vyplynout vůči samotným uživatelům a zejména vůči třetím osobám.
 3. Provozovatel nezodpovídá za případnou ztrátu, poškození nebo zneužití uživatelských dat nebo připojených zařízení.
 4. Uživatelé nesmějí používat WIFI síť pro činnosti, které:
  1. Porušují práva duševního vlastnictví,
  2. Mohou vést ke zneužití sítě pro komerční, náboženskou nebo rasovou agitaci, případně jiné aktivity, které jsou v rozporu s platnou legislativou ČR,
  3. Omezují soukromí uživatelů, a to i v případě, kdy uživatelé svá vlastní data explicitně nechrání,
  4. Nepříznivě působí na provoz sítě nebo ohrožují činnost sítě nebo nadměrně omezují její výkon a plýtvají kapacitou sítě,
  5. Umožní provozovat jakékoliv serverové aplikace na připojeném zařízení (webové stránky, soubory přístupné přes FTP, herní servery, atd.).
 5. Porušení těchto pravidel může vést k zablokování vašeho zařízení na síti bez možnosti opětovného povolení. Časté porušování pravidel více uživateli může vést k úplnému omezení přístupu veřejnosti k síti.
 6. Provozovatel si vyhrazuje právo omezovat přístup a využívání sítě dle vlastního uvážení. Plánované omezení provozu sítě bude oznámeno na webových stránkách provozovatele.
 7. Pokyn je vyvěšen na viditelných místech v sokolovně a je zveřejněn na webových stránkách provozovatele. Jeho neznalost uživatele neomlouvá.

V případě problému se sítí můžete kontaktovat administrátora sítě skrze formulář níže,
nebo na e-mail: admin@sokol-proskovice.cz

Problémy se sítí

V případě problémů se sítí můžete kontaktovat administrátora sítě skrze tento formulář.