Všechny akce Tělocvičné jednoty Sokol Ostrava - Proskovice vznikají za dlouhodobé finanční podpory 

Statutárního města Ostravy a Městského obvodu Ostrava - Proskovice.

Statutární město Ostrava přispívá na úhradu energií, údržbu a opravy sportoviště a celoroční činnost naší jednoty 

24.6.2015 jsme obdrželi nepeněžní dar od společnosti Lanex a.s. - 2 pytle zbytkových lan. 

Velmi děkujeme!

https://eshop.lanex.cz/