Všechny akce Tělocvičné jednoty Sokol Ostrava - Proskovice vznikají za dlouhodobé finanční podpory:

Statutárního města Ostravy a městského obvodu Proskovice.

Statutární město Ostrava přispívá na úhradu energií, údržbu a opravy sportoviště a celoroční činnost naší jednoty 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Image result for mšmt .png
České obce sokolské

Národní sportovní agentura

Nadace ČEZ

Dále bychom chtěli poděkovat za finanční podporu všem dárcům, kteří pravidelně nebo příležistostně přispívají k činnosti jednoty.