První Jarkovská Divadelní Společnost

1. Jarkovská Divadelní Společnost připravila v roce 2017 hru podle Williama Shakespeara s názvem "Zkrocení ženy:" Mottem hry by se mohl stát citát známého filosofa Friedricha Nietzcheho z knihy "Tak pravil Zarathustra" - "Jdeš za ženou? Nezapomeň si vzít sebou bič!" (Jde o radu, kterou zde dává mladému zamilovanému muži jeho starší přítelkyně - zralá zkušená žena.) Premiéra této nesmrtelné hry se uskutečnila v sobotu 14. ledna 2017 v proskovické Sokolovně. 

Ochotnické divadlo Tělocvičné jednoty Sokol Ostrava - Proskovice bylo založeno v roce 2003 a působí v rámci T. J. Sokol Ostrava-Proskovice. Každý rok nastuduje a představí novou hru. Více na www.1jds.cz

Kontaktní osoba: Karel Franczyk