Svět nekončí za vrátky

„Svět nekončí za  vrátky, cvičíme se zvířátky“ je název celostátního projektu České obce sokolské pro předškolní děti. Jedná se o celoroční činnost zaměřenou na pohybové a poznávací aktivity předškolních dětí. Hravou formou bez soupeření a stresových situací plní děti různé úkoly, které jim přinášejí radost z pohybu, učí je překonávat překážky a rozvíjejí jejich pohybové dovednosti i znalosti.

Cvičení probíhá v sokolovně v Proskovicích již od podzimu roku 2016 pod vedením Jitky Švihelové a Miroslava Prepsla. Pro rozběhání a malé rozcvičce cvičí děti s míči, švihadly nebo kruhy, překonávají překážky na opičí dráze, válejí sudy, lezou po žebřinách, houpají se na kruzích a na laně, skáčou ze stupínku, učí se kotouly, stojky a další pohybové dovednosti. Na závěr každé cvičební lekce si nalepí do sešitku samolepku.

Cvičíme s dětmi od 3 do 6 let v sokolovně v Proskovicích. Děti vyzvedává cvičitelka Jitka Švihelová ze školky v 15 hod a je k tomu třeba váš písemný souhlas rodičů.  

V případě zájmu odevzdejte prosím vyplněnou přihlášku přímo v sokolovně před cvičením nebo ji naskenovanou odešlete e-mailem na sokolproskovice@gmail.com.

Děti potřebují na cvičení neklouzavou obuv s bílou podrážkou a sportovní oblečení, nejlépe legíny, tričko s krátkým rukávem a mikinu. Nezapomeňte jim přibalit také něco na pití. Cena za 15 lekcí je 300 Kč.