Všestrannost

Zejména děti vedeme k všestranným sportovním aktivitám. Záměrně střídáme pohybové aktivity. Vyhýbáme se tak jednostranné zátěži a nevhodným pohybovým stereotypům. Zdravé cvičení je prevencí onemocnění pohybového aparátu v dospělosti. Učíme děti principům fair play a pozitivnímu vztahu nejen ke sportu, ale také k obci, ve které žijí.

V sokolovně cvičí děti i dospělí pod vedením zkušených cvičitelů od poloviny září do poloviny června. Aktuální rozpis cvičení i dalších aktivit v rámci naší tělocvičné jednoty najdete v záložce týdenní rozvrh.

Cvičení pro předškoláky
Podle projektu České obce sokolské Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky. Cvičení s dětmi ve věku od 3 do 6 let pod vedením Jitky Švihelové a Miroslava Prepsla. Cena 300 Kč za 15 cvičebních hodin.
 
Cvičení žákyň

pod vedením Veroniky Dostálové. Cena 300 Kč za 15 cvičebních hodin.

Cvičení žáků

pod vedením Petra Šariny. Cena 300 Kč za 15 cvičebních hodin.

 

Cvičení pro dívky - Dance Fitness Teens

pod vedením Míši Kozubkové. Cena 300 Kč za 15 cvičebních hodin.
 
 
Hatha jógy ve stylu Vinyasa pro ženy i pro muže pod vedením zkušené akreditované lektorky Jarmily Skřipčákové zahrnuje kromě ásanových cvičení také meditační a relaxační techniky. 
S sebou si vezměte neklouzavou karimatku, deku a polštářek. 
YAYAYOGA se koná, pokud se sejde aspoň 7 účastníků. Svou účast potvrďte prosím cvičitelce předem e-mailem zaslaným na j.skripcakova@seznam.cz nejpozději v den konání cvičení do 10 hod dopoledne. Následně obdržíte zprávu, zda se cvičení uskuteční.