Dokumenty

 
Jednota je pobočným spolkem České obce sokolské. Všichni pracujeme jako dobrovolníci. Dlouhodobě se v naší obci věnujeme práci s dětmi, které se dle stanov snažíme vychovávat k čestnému jednání, k lásce ke svému rodnému kraji, k úctě k duchovnímu dědictví našeho národa. Snažíme se je získat pro zdravý životní styl, všestrannými aktivitami přispívat k jejich kondici, tělesné i psychické vyspělosti. K činnosti využíváme vlastní sokolovnu. 
 
 
Podpořte aktivity T. J. Sokol Ostrava-Proskovice svým členstvím. Přihlásit se je možné jedině online přes portál České Obce Sokolské. Přihlášku není nutné nikomu přeposílat ani fyzicky odevzdávat. Více informací o členství zde.