Proskovický cyklistický biatlon

02.10.2021 09:00

Z důvodu malého počtu registrovaných účastníků závodu se Biatlon konat nebude.

Všem se omlouváme, ale doufáme, že Vás uvidíme na jiné z našich akcí.

 

 

Rádi bychom Vás chtěli pozvat na 2. ročník Proskovického cyklistického biatlonu

Pravidla závodu: trať bude vyznačena fáborky, okruhy na kole se pojedou po lesních cestách (úseky i pěšiny v terénu - snadné), střelba ze vzduchovek proběhne na volejbalovém hřišti v sokolovně vleže na sklopné terče, za minutí cíle bude penalizace (absolvování běžeckého trestného kola). Délku, počet kol a střelby určí pořadatelé podle kategorie, počasí a dalších okolností.

Start a cíl: v areálu proskovické sokolovny, intervalový start

Kategorie:

  1.  dítě s dospělým - dítě musí trasu absolvovat na kole, rodič na kole nebo běžet, střílet bude dítě, rodič bude nabíjet a obsluhovat vzduchovku, oba musí absolvovat celou trasu, do cíle musí dorazit společně
  2.  dítě do 15 let (doporučujeme minimální věk 8 let, ale zálěží na rozhodnutí rodičů)
  3.  dospělý – od 15 let výše
  4.  družstvo – 3 členné družstvo, v každém musí být alespoň 1 žena a alespoň 1 muž, věkové složení není omezeno

Zajištěno: malý cykloservis, možnost umytí kola.

Nápoje (pivo, kofola, balená voda), drobné občerstvení (tyčinky, brambůrky, oplatky).

Větší občerstvení (svačinu, oběd) si každý zajistí sám.

Startovné: splatné v hotovosti před startem: děti 20 Kč, dospělí 50 Kč

Povinná výbava: kolo (lze domluvit předem zapůjčení), helma, brýle

 

Závod absolvuje každý na vlastní nebezpečí, v případě potřeby poskytneme základní ošetření.

Přihlášky: formulářem uvedeným níže nebo na email ostrava-proskovice@sokol.eu

Do přihlášky napište jméno, příjmení, telefon, kategorii, do které se přihlašujete (jeden závodník může absolvovat závod i ve více kategoriích - budou startovat postupně, startovné v tom případě zaplatí jen jednou), v případě družstev napište jména všech členů družstva, kontaktní e-mail a telefon stačí jeden.

Uzávěrka přihlášek je 30.9.2021 v 18:00, počet účastníků je omezen!

1.10.2021 obdrží každý přihlášený závodník informaci o svém startovním času e-mailem nebo SMS. Doporučujeme dostavit se na start s předstihem minimálně 20 minut, ale samozřejmě můžete přijet i dříve.

Během celé akce je nutné dodržovat platná nařízení vlády při mimořádné epidemiologické situaci.

 

Všichni závodníci i pořadatelé se budou řídit zásadami fair play.

Pořadatelé si vyhrazují právo změnit pravidla a datum pořádání závodu, v případě nepříznivého počasí. Sledujte webové stránky s aktuálními informacemi.

Těšíme se na vás

Návod pro vyplnění formuláře:

Do první kolonky vyplňte celé jméno účastníka. Pokud se účastníte kategorie "Dítě s dospělým" nebo "Družstvo", do první kolonky uveďte všechna jména účastníků oddělené čárkou.

Pokud se chcete účastnit více kategorií, stačí zaškrtnout více políček. Jestliže jste skupina "Dítě s dospělým" a dospělý se chce zúčastnit více kategorií, označte dané kategorie a podrobnosti uveďtě do kolonky Doplnění. Pokud jste skupina "Družstvo" a někdo ze skupiny se chce zúčastnit ještě jiné kategorie, tak tato osoba musí vyplnit samostnou přihlášku. Není však potřeba znovu označit kategorii "Družstvo", stačí do kolonky Doplnění uvést, že jste již do této kategorie přihlášení.

Je důležité ve formuláři uvést email nebo telefon. Pokud formulář nebude obsahovat ani jeden z těchto údajů, přihláška bude neplatná.
V případě, že pořadatelům bude z Vaší přihlášky něco nejasné, budou vás kontaktovat pro uvedení podrobností.

Do kolonky Vzkaz pořadatelům můžete napsat případný dotaz.

Pokud je Vám stále nejasné jak formulář vyplnit, můžete poslat ručně psanou přihlášku na email uvedený v pozvánce.

Přihlášecí formulář

Pokud nevíte, jak formulář vyplnit, přečtěte si návod uvedný výše.