Revitalizace veřejného prostoru sokolovny Ostrava-Proskovice

28.10.2018 20:03

V letošní sezoně jsme mohli díky dotaci na úpravu veřejného prostoru provést některé změny ve venkovním areálu sokolovny, které jsme už delší čas plánovali. Nejpoužívanější je už nyní přístřešek u tenisového hřiště, který ochrání hráče a jejich doprovod před sluncem i deštěm. Vyrobili jsme nové lavice podle původních technických plánů. Před sokolovnou jsme provedli terénní úpravy, podél chodníku umístili informační tabuli a nové lavičky pro čekající cvičence i kolemjdoucí. Zakoupili jsme nový stojan na kola a vyměnili staré zrezivělé poklopy na jímkách. Ještě probíhají úpravy vodovodu tak, abychom mohli v areálu používat venkovní sprchu a pítko. Pokračujeme ve výsadbě záhonů s drobným ovocem pro návštěvníky sokolovny. V dalších úpravách budeme samozřejmě pokračovat. Víme, že nás čekají různé potíže, že se všechno hned napoprvé třeba nepodaří, že nás to bude zase stát hodně energie i nervů, ale na sokolovně a jejím okolí nám záleží a stojí to za námahu. Práce jsme většinou prováděli svépomocí, ale velký dík patří místním řemeslníkům. Bez jejich zkušeností a fortelu bychom se neobešli.

Tabuli před sokolovnou nabízíme veřejnosti k využití pro informování o akcích nebo k vyjádření názoru.

Nové úpravy jste měli možnost vyzkoušet na dvou letošních sokolských letních kinech, na tenisových turnajích nebo při jiných příležitostech. Doufám, že jsme vám všem návštěvu sokolovny zpříjemnili. Jsme rádi, že ve velkém počtu navštěvujete naše akce, a doufáme, že se do sokolovny budete rádi vracet si zasportovat nebo relaxovat.

Děkujeme Statutárnímu městu Ostrava za finanční podporu a umožnění realizace našich představ, které by jinak zůstaly jen snem.  

Hana Matoušková, jednatelka