Sousedský bleší trh

Přijďte na bleší trh 12.10. do sokolovny, budeme se na Vás těšit.