Valná hromada

13.03.2020 18:30

Tělocvičná jednota Sokol Ostrava - Proskovice

vás zve na

VALNOU HROMADU

která se koná v pátek 13.3.2020 v 18:30 hodin v sokolovně

Program:

  • zahájení
  • zpráva o činnosti za rok 2019, plán činnosti na rok 2020
  • zpráva o hospodaření za rok 2019, rozpočet na rok 2020, zpráva kontrolní komise
  • diskuze
  • usnesení
  • závěr

 

Členské známky na rok 2020:

  • pro dospělé 500,-Kč
  • pro žáky, studenty, důchodce a ženy na mateřské 200,- Kč

Žádáme členy, aby si peníze na členské známky přinesli již na členskou schůzi.

 

Občerstvení zajištěno                        Účast všech členů je žádoucí.                        Zve výbor T.J. Sokol Ostrava-Proskovice